Javascript is not actived You must activate Javascript
How to valid Javascript

 
flag flag flag flag flag flag

Přihlášení

Nepřihlášen

Společnost : Itafran
Zakladatelská listina a sociální kapitál : Anonymní společnost s kapitálem 2 000 000 €
Sídlo : 23 avenue de l'industrie
PSČ : 69960
Město : Corbas
Země : France
Tel. : +33 (0)4 37 25 35 05
Fax : +33 (0)4 37 25 54 07
Otevírací doba : 8h00-12h00 / 14h00-18h00
DPH intrakomunitární : FR 94 305 492 183
IČO : 305 492 183
IČO : 305 492 183 000 69
kód APE/NAF : 4669B
Ubytování : O.V.H.

DPH

1. ledna 2014, v souladu s čl. 68 zákona č. 2012-1510 ze dne 29. prosince 2012 – třetí novelizace zákona o financích (finanční kontrole) : aplikovatelná sazba DPH pro rok 2012 bude činit 20%.

Deklarace Národní komise pro informatiku a svobody : v souladu se zjednodušeným formulářem č. 48

Zákaznická data mohou být evidována v kartotéce ITAFRAN. Každý návštěvník její internetové stránky disponuje právem přístupu, opravy a zrušení ustanovení týkajících se jeho osoby, v souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 týkajícího se výpočetní techniky, seznamů a svobod. Chcete-li uplatnit svá práva, můžete kdykoli zaslat dopis na adresu Webmaster Itafran, 23 Avenue de l'industrie, 69960 Corbas. Údaje budou uchovávány po dobu jednoho roku po deaktivaci účtu.

Shromažďování jmenovitých údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 Vás informujeme, že jmenovité údaje získané od osob přes kontaktní formulář jsou určeny ITAFRANU a nemohou být předávány třetím osobám.

Řád užívání informační techniky

Informace uvedené na webových stránkách http://www.itafran.com společnosti ITAFRAN nemohou být za žádných okolností považovány za služby nebo poradenství poskytované jejich autory a vydavateli. Zároveň nemohou být použity jako náhrada za konzultaci s příslušným odborníkem. ITAFRAN je vázán požadavkem pečlivosti při plnění povinností týkajících se informací, které zpřístupňuje osobám navštěvujícím jeho webové stránky. Proto i přes veškeré úsilí, které vynakládáme, abychom zajistili spolehlivost informací obsažených na těchto stránkách, ITAFRAN nemůže nést odpovědnost za jakékoli chyby, opomenutí nebo výsledky získané použitím těchto informací. Zejména pak užití hypertextových odkazů může vést návštěvníky našich stránek při hledání požadovaných informací na jiné servery, servery, nad kterými ITAFRAN nemá žádnou kontrolu.

Duševní Vlastnictví

Tato stránka a její obsah jsou chráněny ve smyslu Zákoníku o duševním vlastnictví, zejména jeho ustanoveními o autorských právech, průmyslových vzorů a ochranných známkách. Podle francouzského Zákona o duševním vlastnictví a dále mezinárodních smluv a dohodách obsahujících ustanovení týkající se ochrany autorských práv, je zakázáno reprodukovat pro jiné účely než soukromé, prodávat, distribuovat, dávat do oběhu, šířit, upravovat, modifikovat, publikovat, předávat celistvě nebo částečně a v jakékoli formě údaje, prezentaci nebo organizaci stránek nebo díla chráněná autorským právem uvedená na internetových stránkách http://www.itafran.com bez předchozího písemného svolení držitele autorského práva připojeného k dílu, prezentaci, organizaci webové stránky nebo ke kopírovaným údajům. Pro více informací se obraťte na webmastera.

Calcs Tools

Les équivalences sont communiqués à titre indicatif, suivant les publications des différents fabricants. Ces équivalences sont théoriques et ne tiennent pas compte des particularité dimmentionnel propre à chaque marque. Itafran ne peut êtres tenu pour responsable en cas d'erreur ou d'omission.